QualityConsulting professional

Filosofia - Valors

 

Missió

CADE CONSULTORS té per missió aportar als empresaris el suport extern, proper i independent que necessiten, per assegurar la rendibilitat i sostenibilitat de les seves empreses.

Visió

Volem ser un despatx dirigit per professionals en actiu, associats, amb competències que cobreixin totes les àrees de gestió de l’empresa.

La nostra estructura haurà de tenir la dimensió adient que permeti, en cada moment, assegurar la qualitat del servei, la viabilitat econòmica, així com la satisfacció de les expectatives professionals de tothom que hi treballi.

Perquè som conscients que vivim en un mon global, farem el necessari per projectar-nos més enllà del nostre marc geogràfic tradicional, tant per poder acompanyar els nostres clients en les seves iniciatives, com per ajudar els estrangers en les seves implantacions al nostre país.

Valors

  • La interlocució: ser interlocutors directes amb els clients és la premissa dels sistemes de treball de CADE CONSULTORS. Només amb el diàleg entre consultor i client poden fer-se explícits els interessos, objectius i valors del client, per tal d’oferir les solucions tècniques que com a especialistes podem aconsellar.
  • Multidisciplinarietat: un dels factors competitius principals en què es fonamenta CADE CONSULTORS és el caràcter multidisciplinar de la seva oferta, entesa com a integració de les diferents disciplines del Dret empresarial. Aquesta s'aconsegueix mitjançant l’estructura de la nostra organització i els procediments interns amb els que es tracten els assumptes.
  • Responsabilització: cada client és assignat a un soci que es fa responsable d’atendre,  dirigir i supervisar els treballs dels departaments que participen en els assumptes que ens ha encomanat.
  • Coordinació: la coordinació entre departaments i professionals és assegurada a dos nivells, el dels socis i també el del professional a càrrec seu.
  • Rigor tècnic: en els plantejaments i procediments es mobilitzen les eines més adients per a la defensa dels interessos dels nostres clients.
  • Qualitat: entesa com a estratègia d’empresa. Per la qualitat es persegueix ser cada dia millor, per ajudar als clients a ser millors.
  • El resultat: es pretén que, amb la conjunció de qualitats personals i sistemes de treball, CADE CONSULTORS sigui mereixedor de la confiança dels clients adquirida a través del diàleg, el treball i l’experiència d’una tasca mútua. Aquesta és la condició per donar seguretat i obrir el camí a relacions més profundes

El client, al centre del nostre despatx

Ens esforcem per identificar el que necessita un client com vostè.

Ens comprometem amb vostè per ajudar-lo a assolir els seus objectius.

Ningú ho sap tot ni por abastar-ho tot, per això CADE CONSULTORS complementa els recursos i competències dels seus clients i els hi permet concentrar-se en el que és l’essència dels seus negocis.

Experiència contrastada

Amb una trajectòria de més de 40 anys, som un despatx de referència en el nostre entorn. Ens avalen els nombrosos èxits professionals assolits i la satisfacció dels nostres clients.

Habilitats

És format per un equip multidisciplinari de professionals amb llarga experiència. Cobrim totes les àrees de gestió de l’empresa.

Perspectiva global

Per l’ample ventall de coneixements i àrees de gestió que dominem, som els companys de viatge adients per ajudar els empresaris a plantejar i resoldre els assumptes, cada dia més complexes,  que els hi plantegen els negocis. Aquests, difícilment poden ser resolts amb èxit si no és tenint en compte l’equilibri general de l’empresa i els condicionants procedents de l’entorn.

L’empresari tampoc no es pot aïllar del seu context familiar i de la seva perspectiva vital, per això incorporem aquestes esferes a la perspectiva de les nostres intervencions.

Participem en la resolució de conflictes, actuals o potencials, donant prioritat a processos que afavoreixin els acords, per sobre de les vies contencioses.

Compromís corporatiu

Al nivell més alt, els socis, de forma solidaria, fan seus els assumptes dels nostres clients.

Els socis comparteixen el plantejament i desenvolupament dels assumptes, enriquint el seu tractament amb l’aportació de coneixements i experiències complementaries.

Personalització

Per aconseguir-ho, cada assumpte es assignat a un responsable/gestor personal que coordina el treball de la resta de l’equip, que el tractarà de forma singular i amb rigor tècnic.

Ens esforcem per conèixer en profunditat la situació, els objectius i les necessitats concretes de cadascun dels nostres clients.

Estem al seu costat i al dels seus col·laboradors

Dels fets i les xifres a la interpretació

Més enllà dels documents i les xifres, cerquem  identificar el seu missatge.

El coneixement profund de la seva empresa ens ajuda a interpretar de forma global els seus assumptes, i per tant a plantejar-los i a resoldre’ls millor.