QualityConsulting professional

Història

L'any 1971, va ser creada a Terrassa la societat CENTRO ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS, S.L., per assessorar i donar suport extern a les empreses en les àrees comptable, financera i fiscal. Des d'aleshores va ser coneguda per CADE.

A principis dels anys vuitanta va arribar una renovació substancial dels socis, que van rellançar CADE ampliant la cartera de clients i incorporant les noves tecnologies de tractament de la informació per a millorar el nivell dels serveis.

Un factor diferencial, que esdevingué innovador, va ser l'ús de la informàtica per oferir als clients assessorament continuat dels seus negocis, mitjançant l'anàlisi sistemàtica de les dades comptables.

Des de l'inici de la nova etapa, va ser constant la preocupació del despatx per oferir seguretat als clients en les seves transaccions i en les relacions amb les administracions. Per això, des de 1986, CADE CONSULTORS ha anat incorporant professionals del dret per reforçar el servei en aquest terreny. El diàleg assessor - empresa que va establir-se des d'aquell moment, ha anat elevant el nivell qualitatiu dels serveis. D'una relació tècnica s'ha passat, de forma generalitzada, a una relació de confiança amb el client. D'aquesta manera els professionals de CADE CONSULTORS ens hem convertit en consultors de l'empresari i del seu entorn familiar. Avui dia som especialistes qualificats en el tractament global de l’empresa familiar.

Durant els darrers anys, per ampliar els serveis d'assessorament i dedicar-nos en exclusiva a activitats de consultoria, s'han incorporat nous professionals amb formació i experiència en aquesta àrea. Alguns d'ells n'han esdevingut socis.