Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
26 de gener de 2024

Un administrador amb càrrec caducat pot convocar una junta per a nomenar administrador?

Una convocatòria de junta feta per un administrador caducat és vàlida per a renovar els càrrecs d'administradors i aprovar els comptes anuals de diversos exercicis. Com ja sap, la Llei de societats de capital estableix que en cas de mort o de cessament de l'administrador únic, de tots els administradors solidaris, d'algun dels administradors mancomunats, […]
Llegir més
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram