Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
14 d'abril de 2024

Resum de les deduccions estatals per reduir la factura de l'IRPF 2023

De cara a la declaració de l'IRPF 2023 és convenient que tinguem en compte les deduccions, tant estatals com autonòmiques, que ens ofereix la normativa de l'IRPF per reduir la quota tributària a pagar. Si vol pagar el menys possible en la seva declaració de l'IRPF 2023 li convé conèixer aquelles deduccions a què tingui […]
Llegir més
5 d'abril de 2024

Com fer la declaració de la renda amb total garantia?

CAMPANYA IRPF 2023 Novetats i aspectes a considerar a l’hora de fer la declaració de la renda de l’exercici 2023 amb puntualitat i eficàcia. La campanya de la RENDA de l'exercici 2023 finalitza el proper 30 de juny sense gaires novetats respecte a la de l'exercici 2022. Us n'avancem algunes que creiem cal parar atenció […]
Llegir més
26 de gener de 2024

Aplicació de l'índex corrector del 0,90% per a empreses de petita dimensió amb fins a dos treballadors en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF

Per aplicar l'índex corrector del 0,90% en l'estimació objectiva (“mòduls”) de l'IRPF per a empreses de petita dimensió, la magnitud de 2 treballadors s’ha de computar en funció del nombre d'hores anuals prorratejades per treballador. Com ja sap, en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF ("mòduls) les operacions necessàries per a la determinació del rendiment […]
Llegir més
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram