Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
26 de gener de 2024

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionals determinades mesures en l'impost sobre societats (Reial decret llei 3/2016)

Entre altres mesures declarades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional, destaquen la fixació de topalls més severs per a la compensació de bases imposables negatives; la introducció d'un límit a l’aplicació de les deduccions per doble imposició; i l'obligació d'integrar automàticament en la base imposable les deterioracions de participacions que hagin estat deduïdes en exercicis anteriors. La […]
Llegir més
26 de gener de 2024

Aplicació de l'índex corrector del 0,90% per a empreses de petita dimensió amb fins a dos treballadors en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF

Per aplicar l'índex corrector del 0,90% en l'estimació objectiva (“mòduls”) de l'IRPF per a empreses de petita dimensió, la magnitud de 2 treballadors s’ha de computar en funció del nombre d'hores anuals prorratejades per treballador. Com ja sap, en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF ("mòduls) les operacions necessàries per a la determinació del rendiment […]
Llegir més
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram