Saltar al contingut
logo de CADE Consultors

Política de privacitat

En compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, l’informem de la nostra política de privacitat:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és CENTRE ADMINISTRATIU CADE, S.L.P. domiciliada al C. del Vall. 59 baixos - 08221 TERRASSA, amb NIF B08274078. A efectes de qualsevol comunicació el nostre correu electrònic és cadeconsultors@cadeconsultors.com.

Amb quines finalitats es recullen les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web, així com les dades a les que CENTRE ADMINISTRATIU CADE, S.L.P. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta o sol·licitud realitzada a traves de la pàgina web, seran recollides amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats i donar resposta a consultes o sol·licituds que ens plantegi així com per enviar informació relacionada que creguem que pot ser del seu interès.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades mentre es mantingui la relació contractual i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat.

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Per exercitar els seus drets pot enviar un correu electrònic al Responsable del tractament a cadeconsultors@cadeconsultors.com.

A qui li comunicarem les seves dades?

CENTRE ADMINISTRATIU CADE, S.L.P. només cedirà les seves dades a tercers després d’haver obtingut un consentiment previ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram