Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
1 de maig de 2024

Quines obligacions han de complir totes les empreses en cas d’inspecció?

Tota empresa, amb independència del nombre de treballadors i treballadores, ha de complir una sèrie d'obligacions que han d'estar cobertes i al dia en cas d'inspecció. Obligacions que tota empresa ha de complir amb independència del nombre de treballadors i treballadores: Calendari Laboral anual exposat en un lloc visible a cadascun dels centres de treball.   […]
Llegir més
14 d'abril de 2024

Els contractes temporals en el punt de mira de la Inspecció de Treball

La Inspecció de Treball està intensificant els seus esforços per combatre el frau en la contractació temporal. Encara que des de març de 2022 aquest tipus de contracte ha desaparegut, no obstant això, els contractes subscrits abans del 31 de desembre de 2021 es mantenen vigents fins a la seva durada màxima. Així, algunes empreses […]
Llegir més
26 de gener de 2024

Compatibilitat jubilació i consell d'administració

De conformitat amb les normes en matèria de prestacions regulades en la Llei General de la Seguretat Social, la regla general és la no compatibilitat entre si de les pensions de jubilació en la seva modalitat contributiva amb el treball del pensionista. No obstant això, s'exceptuen aquells casos en els quals el negoci o empresa […]
Llegir més
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram