Saltar al contingut
logo de CADE Consultors

Avís legal

El domini cadeconsultors.com és propietat de CENTRE ADMINISTRATIU CADE, S.L.P..

CENTRE ADMINISTRATIU CADE, S.L.P.
C. del Vall. 59 baixos - 08221 TERRASSA
Telèfon: 93 788 79 50;  Fax:93 788 92 08

Email: cadeconsultors@cadeconsultors.com

NIF/CIF B08274078
Inscrita en el Registre Mercantil Tom 6449; Foli 052; Full B-69800

Informació i continguts del web.

El text, els gràfics, les fotografies, els diferents documents i programes informàtics del web de CADE CONSULTORS, en definitiva, el seu contingut, podrà ser modificat o canviat en qualsevol moment sense necessitat d'avís previ.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

CADE CONSULTORS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d'elements del web. Queden expressament exclosos els programes informàtics que mitjançant el web es poden obtenir o de la informació que s'enllaça a webs externes a la de CADE CONSULTORS.

S'autoritza l'activitat de descàrrega i emmagatzament en el disc dur de l'usuari del web de la informació continguda i que és propietat de CADE CONSULTORS sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui quin sigui el mitjà), reutilitzi, copií (sigui quin sigui el mitjà) plagiï, etc. per a fins de caràcter públic o comercial sense l'autorització per escrit de CADE CONSULTORS.

Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.

En cap cas, CADE CONSULTORS en serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI de la web.

Enllaços a altres webs.

CADE CONSULTORS proporciona l'accés a altres llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació a Internet. CADE CONSULTORS no es responsable ni del contingut d'aquestes webs ni del resultat obtingut per l'usuari si hi accedeix. La única responsabilitat de CADE CONSULTORS és assegurar-se que aquests enllaços funcionin correctament.

Enllaços des d'altres webs.

Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç entre les seves pàgines web i la web de CADE CONSULTORS o qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de CADE CONSULTORS i sempre que respecti l'estructura de la part de la web de CADE CONSULTORS on enllaci. No podrà reproduir continguts de la web de CADE CONSULTORS dins la seva web.

L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CADE CONSULTORS i el propietari de la pàgina web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CADE CONSULTORS dels seus continguts i serveis.

Protecció de dades

En compliment de l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d'ara, "LOPD"), CADE CONSULTORS li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web, així com les dades als quals CADE CONSULTORS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, o sol·licitud realitzada a través de la pàgina web de CADE CONSULTORS, seran recollits en fitxers el responsable dels quals és CADE CONSULTORS i recollits en l'Agència de Protecció de Dades. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD a C. del Vall. 59 baixos - 08221 TERRASSA. Per a la seva major comoditat, CADE CONSULTORS li ofereix la possibilitat d'exercir els drets abans referits mitjançant la següent adreça de correu electrònic: cadeconsultors@cadeconsultors.com

Li preguem ens comuniqui de forma immediata a CADE CONSULTORS qualsevol modificació de les seves dades de forma que la informació recollida dintre dels fitxers de CADE CONSULTORS estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació del present Avís Legal, Vostè reconeix que la informació i les dades facilitades a CADE CONSULTORS són exactes i veraces.

La no cumplimentació o la cumplimentació parcial de les dades de caràcter personal sol·licitats en qualsevol formulari electrònic podria suposar que CADE CONSULTORS no pogués atendre la seva sol·licitud.

Les dades de caràcter personal que Vostè proporcioni a CADE CONSULTORS es tractaran amb la finalitat de prestar-li els serveis que Vostè pogués sol·licitar, en particular, els serveis prestats a través de la present pàgina web de CADE CONSULTORS, així com informar-li sobre productes i serveis, i, en general informació de caràcter comercial que poguessin resultar del seu interès.

Així mateix, CADE CONSULTORS l'informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dintre del disc dur del seu ordinador. Quan Vostè navega a través de la pàgina web de CADE CONSULTORS, el servidor de CADE CONSULTORS podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies de forma automàtica, però Vostè pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d'aquesta forma, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

CADE CONSULTORS l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte que l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'article 9 LOPD i en el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram