Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
Algun dubte?
Pots explicar-nos les teves necessitats mitjançant aquest formulari.
Formulari Articles CA

Com fer la declaració de la renda amb total garantia?

5 d'abril de 2024
CATEGORÍA:

CAMPANYA IRPF 2023

Novetats i aspectes a considerar a l’hora de fer la declaració de la renda de l’exercici 2023 amb puntualitat i eficàcia.


La campanya de la RENDA de l'exercici 2023 finalitza el proper 30 de juny sense gaires novetats respecte a la de l'exercici 2022.

Us n'avancem algunes que creiem cal parar atenció i afecten a un bon nombre de contribuents:

 

AUTÒNOMS

Tots els treballadors per compte propi estan obligats a presentar la declaració de la renda encara que no aconsegueixin els ingressos mínims exigits a la resta de contribuents i independentment de que hagin registrat guanys o pèrdues.

Fins ara, el tràmit era obligatori només per als autònoms amb un rendiment net anual igual o superior als 1.000 euros.

 

DEDUCCIONS FISCALS

El contribuent pot desgravar-se:

Fins a 8.500 euros [aportació màxima] dels plans de pensions d'empresa.

Fins a 1.500 euros dels plans de pensions individuals o el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, triant l'import menor d'ambdues opcions.

 

MATERNITAT

Les mares amb fills menors de tres anys poden deduir-se 1.200 euros per cada fill menor d'aquesta edat, independentment de si treballen o cobren l'atur.

 

VEHICLE ELÈCTRIC  i  PUNT DE RECÀRREGA

Deducció del 15% del valor de compra d'un vehicle elèctric, híbrid endollable, elèctric d'autonomia estesa o de pila de combustible, sempre que no estigui destinat a activitats econòmiques i amb un límit de 3.000 euros.

Deducció del 15% de les despeses d'instal·lació d'un punt de recàrrega per a vehicle elèctric.

 

PENSIONISTES

Els contribuents jubilats que van fer aportacions a mutualitats entre els anys 1967 i 1978 que no van ser objecte de reducció o minoració en la base imposable al seu dia, poden sol·licitar una devolució del període 2019 - 2023.

 

A banda d'aquestes qüestions més rellevants hi ha molts aspectes a considerar a l'hora de fer la declaració de la renda d'enguany i des de CADE, un any més, us oferim l'assessorament necessari que us permet fer-la amb total garantia.

La vostra col·laboració en la recollida i preparació de dades i certificacions és important i ens garanteix atendre-us puntualment i amb eficàcia.

 

Les dades que cal preparar són:

 • La informació de dades fiscals rebudes de l'Administració. Les podeu descarregar des de la web de l'AEAT.

 

 • Certificats  de sous, complements, gratificacions, etc. de rendiments i de les retencions corresponents  del treball, així com d'altres retribucions com pensions, indemnitzacions, subsidis, prestacions per atur;  les rebudes pels beneficiaris de Plans de Pensions o sistemes alternatius; pensions compensatòries al cònjuge i anualitats per aliments; retribucions a membres de Consells d'Administració. També justificants de qualsevol tipus de prestació, ajuts, beques, etc.

 

 • Rebuts de l'IBI i titularitat dels immobles, així com  els pagaments fets en el 2023 d'inversions o hipoteques, la data i import d'adquisició de l'habitatge habitual i valor inicial de la hipoteca en el seu cas. També rendiments i despeses d'immobles arrendats i certificats de retencions corresponents. En el cas dels lloguers és important tenir la data d'inici del contracte de lloguer així com el DNI dels llogaters.

 

 • En el cas d'instal·lació de plaques solars o millores d'eficiència energètica en una vivenda es requereix el certificat d'eficiència energètica anterior i posterior més la factura.

 

 • Rebut de l'IBI o referència cadastral de l'habitatge habitual encara que sigui de lloguer (pagat al 2023).

 

 • Certificats de rendiments financers i de tot tipus d'inversions mobiliàries tal com comptes corrents, estalvis, certificats de dipòsits, obligacions, accions, préstecs, fons d'inversió, etc.

 

 • Documentació de transaccions mobiliàries i immobiliàries fetes en el període, aportant valors  d'adquisició i de venda, així  com quina era la data d'adquisició, i les despeses computables i també el valor de les accions amb cotització oficial a  31/12/23.

 

 • Informació de la transmissió de criptomonedes.

 

 • Els titulars d'activitats empresarials i professionals han d'aportar,  els que tributin  per estimació directa, els ingressos, les despeses i existències, o bé la modificació dels paràmetres que determinen els mòduls pels que tributen per estimació objectiva, així com les retencions i pagaments a compte suportats.

 

 • Justificants de despeses i inversions realitzades com plans de pensions, donatius a Fundacions i Organismes reconeguts i  pagaments de lloguers de l'habitatge habitual, i qualsevol altra documentació que cregueu oportuna.

 

 • Subvencions oficials rebudes per la compra de vehicles.

 

 • Ajuts per a l'adquisició de l'habitatge habitual.

 

Si és del vostre interès des d'avui mateix podeu reservar dia i hora d'assessorament per elaborar i presentar la vostra renda al telèfon 93 788 79 50.

 

Gràcies per la confiança i fins aviat,

DEPARTAMENT FISCAL

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram